Print

Vakances


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

(Maskavas ielā 5, Rīgā, LV 1050, Reģ. Nr. 90000049834)

aicina pieteikties pretendentus uz

Tehniskā dienesta pārvaldes  (Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050) Remonta nodaļas speciālista (amata kods 7231 04) amatam:

Obligātās prasības pretendentiem:

·        vismaz vidējā izglītība;

·        vismaz A 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Amata pienākumi:

·        veikt transportlīdzekļu remontu un apkopes darbus.

Mēs piedāvājam:

·        stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentu CV un motivācijas vēstuli līdz 2017.gada 20.februārim nosūtīt elektroniski vugd.gov.lvcv, ar norādi TDP Remonta nodaļas speciālists. Papildusinformācija pa tālruni 67075950. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopējais VUGD vakanto amatu saraksts

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža izsludina atklātu konkursu uz lektora amatu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedrā un asistenta amatu Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedrā

Iesnieguma veidlapa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMĀCIJA
kandidātiem, kuri vēlas pieteikties
ugunsdzēsēja glābēja vai ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) amatam

Obligātās prasības dienestam:

(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām):

  • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
  • fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
  • nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu , atbrīvojot no soda;
  • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
  • vismaz vidējā izglītība;
  • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Prasmes:

  • prasme peldēt;
  • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;

ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) amatam (papildus):

  • C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • vismaz 1 gadu ilgs C kategorijai atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja stāžs.

Amata pienākumi:

veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus (tai skaitā sniegt pirmo palīdzību cietušajiem), kā arī avāriju un to seku likvidācijas neatliekamos darbus.

Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

Lai iegūtu amatam nepieciešamo ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju, dienestā pieņemtajai personai jāapgūst Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apmērā.

Par ugunsdzēsēja glābēja un ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) vakancēm varat interesēties:

Rīgas reģionā - tālrunis 67075838;
Vidzemes reģionā - tālrunis 67075959;
Latgales reģionā - tālrunis 67075828, 67075933;
Kurzemes reģionā - tālrunis 67075807;
Zemgales reģionā - tālrunis 67075811.

Pieteikties iespējams elektroniski uz e-pasta adresi vugd.gov.lvcv nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu par peldētprasmi.