Konkursa Kuldīgas skolēniem „Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”Print

07.09.2017

Konkurss  „Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

 

NOLIKUMS

1.     Vispārējs apraksts

1.1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona brigāde (turpmāk – KRB) sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļu rīko konkursu “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?” (turpmāk – konkurss).

1.2.Konkurss tiek organizēts, lai pievērstu Kuldīgas novada skolēnu uzmanību VUGD darbam, ugunsdzēsēja glābēja profesijai un ugunsdrošības jautājumiem.

 

2.      Konkursa mērķis un uzdevums

2.1.Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju un VUGD darbu.

2.2.Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai atbilstošu paša radītu radošu vizuāla formāta darbu (zīmējumu, gleznojumu, kolāžu, datorgrafiku vai citu radoša formāta darbu) un veikt vairākus kontrolpunktus, lai parādītu savas zināšanas par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās. 

 

3.     Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2017.gada 8.septembra līdz 18.oktobrim.

 

4.     Konkursa dalībnieki

4.1.konkursā var piedalīties Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 5. klašu skolēnu komandas, kur vienā komandā ir trīs skolēni un viena pavadošā skolotāja vai skolotājs;

4.2.no vienas skolas var pieteikties ne vairāk kā trīs komandas no 5.klases.

 

5.     Konkursa pieteikumu iesniegšana

5.1.skolas komandu konkursam piesaka pedagogs, nosūtot savu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, skolas nosaukumu, komandas nosaukumu un dalībnieku vārdus un uzvārdus uz e-pastu vugd.gov.lvanete.strazdina. Konkursa pieteikuma apstiprinājums tiek izsūtīts uz komandas pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

5.2.pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2017. gada 18.septembris (ieskaitot).  

 

6.     Norises laiks un vieta:

Konkurss norisināsies 2017.gada 18. oktobrī (trešdienā), plkst. 11.00, VUGD KRB  Kuldīgas daļas ēkā (Jelgavas ielā 58, Kuldīgā).

7.     Sagatavošanās konkursam

7.1.Konkursa dalībniekiem, iepriekš piesakoties (Anete Strazdiņa, t. 22307684), ir iespējams apmeklēt Kuldīgas daļas ugunsdzēsēju depo, lai papildinātu zināšanas par ugunsdzēsēju glābēju darbu, tehniku un aprīkojumu. Lai iegūtu papildus informāciju, ieteicams izpētīt VUGD mājas lapu (www.vugd.gov.lv), kā arī iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (pieejams šeit: http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi).

8.     Mājasdarbs

8.1.Komandai jāsagatavo plakāts par drošību ziemā (no VUGD viedokļa) un jāiesniedz to personīgi vai nosūtot pa pastu VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākajai speciālistei Kurzemes reģionā līdz 2017.gada 9.oktobrim (Anetei Strazdiņai), Ganību ielā 63/67, Liepājā (4.stāvs, 46.kabinets) vai jānogādā VUGD KRB Kuldīgas daļā (Jelgavas ielā 58, Kuldīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 22307684.

8.2.Iesniedzot vai iesūtot mājasdarbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par komandu un jāpievieno radošā darba apraksts.

8.3.Konkursa mājasdarbam jābūt autoru oriģināldarbam.

8.4.Konkursam iesniegtie darbi autoriem netiks atdoti. 

 

9.     Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

9.1.Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

9.1.1.      pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādīto autoru darbs;

9.1.2.      iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

9.1.3.      dalībai konkursā aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

 

10.            Konkursa norise

Šā gada 18.oktobrī plkst. 11.VUGD KRB Kuldīgas daļas ēkā (Jelgavas ielā 58, Kuldīgā), norisināsies konkurss. Ēkā tiks izveidoti vairāki kontrolpunkti (kontrolpunktu skaits atkarīgs no tā, cik komandas piedalās konkursā). Katrā kontrolpunktā būs noteikti uzdevumi, ko katrai komandai veikt. Secību, kādā doties apmeklēt kontrolpunktus, skolēni izlozēs pasākuma dienā.

 

11.            Konkursa vērtēšana

11.1.iesniegtos mājasdarbus izvērtēs VUGD KRB komisija piecu cilvēku sastāvā, novērtējot iesniegtos darbus no 1 līdz 10 ballēm;

11.2.konkursā iesniegtos darbus žūrijas komisija vērtēs ņemot vērā:

11.2.1.  radošā darba atbilstību konkursa mērķim un tēmai;

11.2.2.  radošās idejas oriģinalitāti;

11.2.3.  darba mākslinieciskuma un izpildījuma kvalitāti;

11.3.kontrolpunktu izpilde – katrā kontrolpunktā par uzdevumu izpildi komandas tiks novērtētas ar punktiem no 1 līdz 10;

11.4.konkursa kopvērtējums veidosies no mājasdarba un kontrolpunktu kopējā vērtējuma;  

11.5.konkursa kontrolpunktu uzdevumu izpildes laikā nedrīkst izmantot nevienu papildus ierīci, t.sk. mobilo telefonu, lai iegūtu informāciju. Ja komanda lieto papildus ierīces, tā tiek diskvalificēta;

 

12.            Konkursa apbalvošana

12.1.konkursā tiks apbalvotas 3 labākās komandas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu, kā arī tiks piešķirta VUGD simpātiju balva par vislabāk novērtēto mājasdarbu.

12.2.komanda, kura kopvērtējumā iegūs pirmo vietu, balvā saņems iespēju visai klasei doties ekskursijā uz Rīgu un apmeklēt Latvijas ugunsdzēsības muzeju gida pavadībā (kopā 30 cilvēki, balva jāizmanto līdz 2018.gada 31.maijam). Autobusu nodrošina Kuldīgas pilsētas izglītības nodaļa sadarbībā ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, bet muzeja apmeklējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

13.            Citi nosacījumi

11.1.Iesniedzot radošos mājasdarbus dalībai konkursā, to autori tos bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus informatīvi izmantot, norādot autora vārdu un uzvārdu.

11.2. Plašākai informācijai: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļasvecākā speciāliste Kurzemē Anete Strazdiņa, tālrunis 22307684, e-pasts: vugd.gov.lvanete.strazdina