"Mana vasara - droša vasara"Print

Noskaidroti VUGD radošā konkursa “Mana vasara – droša vasara” uzvarētāji

 

No 27. februāra līdz 30.martam norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta radošo darbu konkurss “Mana vasara – droša vasara”, kura galvenais mērķis bija sniegt iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, savos darbos atainojot to, kā droši pavadīt savu vasaru. 

Saņemot konkursa darbus, VUGD pārliecinājās, ka bērni no visas Latvijas ir ļoti atsaucīgi un radoši, jo konkursā tika iesūtīti vairāk nekā 450 konkursa darbi dažādās vecuma grupās. Bērnu padomi ir vērtīgi, kas liecina par darbu autoru izpratni par drošas vasaras pavadīšanu un vēlmi ar tiem dalīties arī ar citiem skolēniem.

Rūpīgi izvērtējot iesūtītos darbus, žūrijas komisija nolēma, ka grupā 4.-6.klašu skolēniem, kurā bija iesūtīti visvairāk darbi, sīvā konkurencē godalgotās vietas ieguva:

·        I vieta Artjoms Tamanis no Daugavpils 15.vidusskolas;

·        II vieta Lidija Lavrinoviča no Daugavpils 15.vidusskolas;

·        III vieta Rebeka Kolgānova no Ropažu vidusskolas.

Vecāko skolēnu grupā 7.-9. klašu skolēniem, kurā vērtēja ne tikai darba vizuālo izpildījumu, bet arī pievienoto komentāru par drošu vasaru. Šajā vecuma grupā godalgotās vietas ieguva:

·        I vieta Patrīcija Karnīte no Liepnas vidusskolas;

·        II vieta Dāniels Krukovskis no Medumu internātpamatskolas;

·        III vieta Jeļena Berkela no Kārsavas vidusskolas.

Tā kā gandrīz 50 darbi bija iesūtīti ārpus nolikumā noteiktās vecuma grupas, tad tika nolemts izveidot trešo vecuma grupu 1.-4. klašu skolēniem, kurā godalgotās vietas ieguva:

·        I vieta Kārlis Štāls no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas;

·        II vieta Liene Mežule no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas;

·        III vieta Darja Seļezņova no Rēzeknes 4.vidusskolas.

Konkursā saņēmām ne tikai papīra formāta darbus, bet arī trīs video, no kuriem labāko video izveidoja Rihards Lāms, Bruno Nikovskis, Guntars Rozentāls no Liepājas internātpamatskolas.

Visvairāk darbu tika saņemti no Saulkrastu vidusskolas, kura mums nosūtīja 42 bērnu zīmējumus un no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, kuri konkursā piedalījās ar 40 radošajiem darbiem.

VUGD vēlas pateikt lielu paldies ikvienam konkursa dalībniekam. Novēlam, lai jūsu vasara ir tikpat droša, cik attēlots šajos radošajos darbos!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 27. februāra līdz 30.martam norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta radošo darbu konkurss “Mana vasara – droša vasara”, kura galvenais mērķis ir sniegt iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, savos darbos atainojot to, kā droši pavadīt savu vasaru.

Konkursā aicinām piedalīties 4.-9. klašu skolēnus, kuru uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Mana vasara – droša vasara” atbilstošu paša radītus radošu vizuāla formāta darbus, kuros attēloti drošības padomi vasarai:

- 4.- 6. klašu skolēniem – zīmējumu, gleznojumu, kolāžu vai citu radoša formāta darbu;

- 7.-9.klašu skolēniem fotogrāfiju vai fotogrāfiju kolāžu ar komentāru par drošību vasaras brīvlaika laikā.  

Konkursa nolikums

Konkursa “Mana vasara – droša vasara”

NOLIKUMS

 

1.     Vispārējs apraksts

1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) rīko radošo darbu konkursu “Mana vasara – droša vasara!” (turpmāk – konkurss).

1.2. Konkurss ir veltīts skolēnu uzmanības pievēršanai drošības pasākumiem vasaras brīvlaikā.

2.     Konkursa mērķis un uzdevums

2.1. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par drošību un rīcību bīstamās situācijās, kā arī

sniegt iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, atainojot to, kā droši pavadīt savu vasaru.

2.2. Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Mana vasara – droša vasara” atbilstošu paša radītu radošu vizuāla formāta darbu, kuros attēloti drošības padomi vasarai:

2.2.1.      4.- 6. klašu skolēniem – zīmējumu, gleznojumu, kolāžu vai citu radoša formāta darbu;

2.2.2.      7.-9.klašu skolēniem fotogrāfiju vai fotogrāfiju kolāžu ar komentāru par drošību vasaras brīvlaika laikā.   

3.     Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2017.gada 27.februārim līdz 30.martam.

4.     Konkursa dalībnieki

4.1. Konkursā aicināti piedalīties 4.-9. klašu skolēni.

5.     Konkursa darbu iesniegšana

5.1.  Viens konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs radošus darbus.

5.2.  Konkursa darbam jābūt autora oriģināldarbam.

5.3. Konkursam var iesniegt individuāli vai grupās (piemēram, divu klases biedru) izstrādātus darbus. 

5.4. Konkursa darbiem ir jābūt valsts valodā.

5.5. Iesniedzot vai iesūtot konkursa darbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par autoru – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis, un jāpievieno radošā darba apraksts.

5.6. Konkursa darbus iesniedz VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļā (Maskavas ielā 5, Rīgā) vai arī nosūta pa pastu ar norādi “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai” (Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050), fotogrāfijas ar komentāriem nosūta uz e-pastu: vugd.gov.lvprese

5.7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 30.marts (ieskaitot).

5.8. Konkursam iesniegtie darbi autoriem netiks atdoti. 

6.     Konkursa darbu vērtēšana

6.1. Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pieci pārstāvji no VUGD.

6.2. Konkursā iesniegtos darbus žūrijas komisija vērtēs ņemot vērā:

6.2.1.      radošā darba atbilstību konkursa mērķim un tēmai;

6.2.2.      radošās idejas oriģinalitāti;

6.2.3.      darba mākslinieciskuma un izpildījuma kvalitāti;

6.2.4.      darbā atspoguļotās domas emocionālo aspektu.

6.3. Konkursā iesniegtie darbi tiks vērtēti šādās kategorijās:

6.3.1.      4.-6. klašu skolēni;

6.3.2.      7.-9. klašu skolēni.

6.4. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma katrā grupā tiks noteikti trīs labākie darbi, kuru autori kļūs par konkursa uzvarētājiem.

7.     Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

7.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

7.1.1.      pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādītā autora darbs;

7.1.2.      iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

7.2. Dalībai konkursā aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

8.     Rezultātu paziņošana

8.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 13.aprīlī, publicējot tos VUGD mājaslapā www.vugd.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa uzvarētājiem.

8.2. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas VUGD veicināšanas balvas.

8.3. Konkursa uzvarētāju darbi tiks izmantoti “Mana vasara – droša vasara” informatīvam izdevumam ar drošības padomiem skolēniem. Kā arī labākās fotogrāfijas ar komentāriem tiks publicētas VUGD sociālo tīklu kontos (facebook, twitter), izmantojot mirkļbirku #drošavasara.

9.     Citi nosacījumi:

9.1. Iesniedzot radošos darbus dalībai konkursā, to autors bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus informatīvi izmantot, norādot autora vārdu un uzvārdu.

9.2. Kontaktinformācija: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa, tālrunis: 67075871, e-pasts: vugd.gov.lvprese.