"Mana vasara - droša vasara"Print

No 27. februāra līdz 30.martam norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta radošo darbu konkurss “Mana vasara – droša vasara”, kura galvenais mērķis ir sniegt iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, savos darbos atainojot to, kā droši pavadīt savu vasaru.

Konkursā aicinām piedalīties 4.-9. klašu skolēnus, kuru uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Mana vasara – droša vasara” atbilstošu paša radītus radošu vizuāla formāta darbus, kuros attēloti drošības padomi vasarai:

- 4.- 6. klašu skolēniem – zīmējumu, gleznojumu, kolāžu vai citu radoša formāta darbu;

- 7.-9.klašu skolēniem fotogrāfiju vai fotogrāfiju kolāžu ar komentāru par drošību vasaras brīvlaika laikā.  

Konkursa nolikums

Konkursa “Mana vasara – droša vasara”

NOLIKUMS

 

1.     Vispārējs apraksts

1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) rīko radošo darbu konkursu “Mana vasara – droša vasara!” (turpmāk – konkurss).

1.2. Konkurss ir veltīts skolēnu uzmanības pievēršanai drošības pasākumiem vasaras brīvlaikā.

2.     Konkursa mērķis un uzdevums

2.1. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par drošību un rīcību bīstamās situācijās, kā arī

sniegt iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, atainojot to, kā droši pavadīt savu vasaru.

2.2. Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Mana vasara – droša vasara” atbilstošu paša radītu radošu vizuāla formāta darbu, kuros attēloti drošības padomi vasarai:

2.2.1.      4.- 6. klašu skolēniem – zīmējumu, gleznojumu, kolāžu vai citu radoša formāta darbu;

2.2.2.      7.-9.klašu skolēniem fotogrāfiju vai fotogrāfiju kolāžu ar komentāru par drošību vasaras brīvlaika laikā.   

3.     Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2017.gada 27.februārim līdz 30.martam.

4.     Konkursa dalībnieki

4.1. Konkursā aicināti piedalīties 4.-9. klašu skolēni.

5.     Konkursa darbu iesniegšana

5.1.  Viens konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs radošus darbus.

5.2.  Konkursa darbam jābūt autora oriģināldarbam.

5.3. Konkursam var iesniegt individuāli vai grupās (piemēram, divu klases biedru) izstrādātus darbus. 

5.4. Konkursa darbiem ir jābūt valsts valodā.

5.5. Iesniedzot vai iesūtot konkursa darbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par autoru – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, e-pasta adrese un kontakttālrunis, un jāpievieno radošā darba apraksts.

5.6. Konkursa darbus iesniedz VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļā (Maskavas ielā 5, Rīgā) vai arī nosūta pa pastu ar norādi “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļai” (Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050), fotogrāfijas ar komentāriem nosūta uz e-pastu: vugd.gov.lvprese

5.7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 30.marts (ieskaitot).

5.8. Konkursam iesniegtie darbi autoriem netiks atdoti. 

6.     Konkursa darbu vērtēšana

6.1. Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pieci pārstāvji no VUGD.

6.2. Konkursā iesniegtos darbus žūrijas komisija vērtēs ņemot vērā:

6.2.1.      radošā darba atbilstību konkursa mērķim un tēmai;

6.2.2.      radošās idejas oriģinalitāti;

6.2.3.      darba mākslinieciskuma un izpildījuma kvalitāti;

6.2.4.      darbā atspoguļotās domas emocionālo aspektu.

6.3. Konkursā iesniegtie darbi tiks vērtēti šādās kategorijās:

6.3.1.      4.-6. klašu skolēni;

6.3.2.      7.-9. klašu skolēni.

6.4. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma katrā grupā tiks noteikti trīs labākie darbi, kuru autori kļūs par konkursa uzvarētājiem.

7.     Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

7.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

7.1.1.      pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādītā autora darbs;

7.1.2.      iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

7.2. Dalībai konkursā aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

8.     Rezultātu paziņošana

8.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 13.aprīlī, publicējot tos VUGD mājaslapā www.vugd.gov.lv, kā arī nosūtot informatīvu e-pastu konkursa uzvarētājiem.

8.2. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas VUGD veicināšanas balvas.

8.3. Konkursa uzvarētāju darbi tiks izmantoti “Mana vasara – droša vasara” informatīvam izdevumam ar drošības padomiem skolēniem. Kā arī labākās fotogrāfijas ar komentāriem tiks publicētas VUGD sociālo tīklu kontos (facebook, twitter), izmantojot mirkļbirku #drošavasara.

9.     Citi nosacījumi:

9.1. Iesniedzot radošos darbus dalībai konkursā, to autors bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus informatīvi izmantot, norādot autora vārdu un uzvārdu.

9.2. Kontaktinformācija: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa, tālrunis: 67075871, e-pasts: vugd.gov.lvprese.