Konkursa Liepājas skolēniem „Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”Print

30.01.2017

Konkurss  „Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

NOLIKUMS

1.     Vispārējs apraksts

1.1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona brigāde sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi rīko konkursu “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?” (turpmāk – konkurss).

1.2.Konkurss tiek organizēts, lai pievērstu Liepājas skolēnu uzmanību VUGD darbam, ugunsdzēsēja glābēja profesijai un ugunsdrošības jautājumiem.

2.      Konkursa mērķis un uzdevums

2.1.Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju un VUGD darbu.

2.2.Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai atbilstošu paša radītu radošu vizuāla formāta darbu (zīmējumu, gleznojumu, kolāžu, datorgrafiku vai citu radoša formāta darbu) un veikt vairākus kontrolpunktus, lai parādītu savas zināšanas par pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās. 

3.     Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2017.gada 26.janvāra līdz 6.martam.

4.     Konkursa dalībnieki

4.1.konkursā var piedalīties Liepājas vispārizglītojošo un pamatizglītojošo skolu 5. klašu skolēnu komandas, kur vienā komandā ir četri skolēni un viena pavadošā skolotāja;

4.2.no vienas skolas var pieteikties tikai viena komanda no 5.klases.

       5.     Konkursa pieteikumu iesniegšana

5.1.skolas komandu konkursam piesaka pedagogs, nosūtot savu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, skolas nosaukumu, komandas nosaukumu un dalībnieku vārdus un uzvārdus uz e-pastu vugd.gov.lvanete.strazdina. Konkursa pieteikuma apstiprinājums tiek izsūtīts uz komandas pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

5.2.pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2016. gada 6.februāris (ieskaitot).  

6.     Norises laiks un vieta:

Konkurss norisināsies 2017.gada 6.martā (pirmdienā), plkst. 11.00, Kurzemes reģiona brigādesLiepājas 1.daļas ēkā (Ganību ielā 63/67, Liepājā).

7.     Sagatavošanās konkursam

7.1.Konkursa dalībniekiem, iepriekš piesakoties, ir iespējams apmeklēt Liepājas 1.daļas ugunsdzēsēju depo, lai papildinātu zināšanas par ugunsdzēsēju glābēju darbu, tehniku un aprīkojumu. Lai iegūtu papildus informāciju, ieteicams izpētīt VUGD mājas lapu (www.vugd.gov.lv), kā arī iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (pieejams šeit: http://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi).

8.     Mājasdarbs

8.1.Komandai jāsagatavo plakāts par drošību vasarā (no VUGD viedokļa) un jāiesniedz to Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākajai speciālistei Kurzemes reģionā līdz 2017.gada 20.februārim  (Anete Strazdiņa, t. 22307684), Ganību ielā 63/67, Liepājā (4.stāvs, 46.kabinets).

8.2.Iesniedzot vai iesūtot mājasdarbu, tam klāt ir jāpievieno ziņas par komandu un jāpievieno radošā darba apraksts.

8.3.Konkursa mājasdarbam jābūt autoru oriģināldarbam.

8.4.Konkursam iesniegtie darbi autoriem netiks atdoti. 

9.     Konkursā iesniegto darbu diskvalifikācija

9.1.Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt (nevērtēt) jebkuru no konkursā iesniegtajiem darbiem, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja:

9.1.1.      pastāv aizdomas, ka iesniegtais darbs nav norādīto autoru darbs;

9.1.2.      iesniegtajā darbā attēloti aizliegti, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi;

9.1.3.      dalībai konkursā aizliegts izmantot citu autoru ar autortiesībām aizsargātus darbus.

10.            Konkursa norise

Šā gada 6.martā plkst. 11.00 Kurzemes reģiona brigādes ēkā (Ganību ielā 63/67, Liepājā) norisināsies konkurss. Ēkā tiks izveidoti vairāki kontrolpunkti (kontrolpunktu skaits atkarīgs no tā, cik komandas piedalās konkursā). Katrā kontrolpunktā būs noteikti uzdevumi, ko katrai komandai veikt. Secību, kādā doties apmeklēt kontrolpunktus, skolēni izlozēs pasākuma dienā.

11.            Konkursa vērtēšana

11.1.iesniegtos mājasdarbus izvērtēs VUGD KRB komisija piecu cilvēku sastāvā, novērtējot iesniegtos darbus no 1 līdz 10 ballēm;

11.2.konkursā iesniegtos darbus žūrijas komisija vērtēs ņemot vērā:

11.2.1.  radošā darba atbilstību konkursa mērķim un tēmai;

11.2.2.  radošās idejas oriģinalitāti;

11.2.3.  darba mākslinieciskuma un izpildījuma kvalitāti;

11.2.4.  darbā atspoguļotās domas emocionālo aspektu.

11.3.kontrolpunktu izpilde – katrā kontrolpunktā par uzdevumu izpildi komandas tiks novērtētas ar punktiem no 1 līdz 10;

11.4.konkursa kopvērtējums veidosies no mājasdarba un kontrolpunktu kopējā vērtējuma;  

11.5.konkursa kontrolpunktu uzdevumu izpildes laikā nedrīkst izmantot nevienu papildus ierīci, t.sk. mobilo telefonu, lai iegūtu informāciju. Ja komanda lieto papildus ierīces, tā tiek diskvalificēta;

12.            Konkursa apbalvošana

12.1.konkursā tiks apbalvotas 3 labākās komandas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu, kā arī tiks piešķirta VUGD simpātiju balva par vislabāk novērtēto mājasdarbu.

12.2.komanda, kura kopvērtējumā iegūs pirmo vietu, balvā saņems iespēju visai klasei doties ekskursijā uz Rīgu un apmeklēt Latvijas ugunsdzēsības muzeju gida pavadībā (kopā 30 cilvēki, balva jāizmanto līdz 2017.gada 31.maijam).

13.            Citi nosacījumi

11.1.Iesniedzot radošos mājasdarbus dalībai konkursā, to autori tos bez atlīdzības nodod VUGD īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-os darbus informatīvi izmantot, norādot autora vārdu un uzvārdu.

11.2. Plašākai informācijai: VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļasvecākā speciāliste Kurzemē Anete Strazdiņa, tālrunis 22307684, e-pasts: vugd.gov.lvanete.strazdina