Apspriede par plānoto iepirkumu "Pētījumu veikšana par kūlas dedzināšanu"

ID Nr.:

 

Publicēts: 18.01.2018

 

Pieteikties līdz: 26.01.2018

 

Iepirkuma metode:

 

Iepirkuma paziņojums:

      Programmas Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014.-2020.gadam projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR, LLI-232) ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2018.gadā plāno izsludināt iepirkumu par pētījuma veikšanu saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem.
      Aicinām potenciālos pētījuma veicējus uz pirmsiepirkuma apspriedi šā gada 29.janvārī plkst. 14.00 Maskavas ielā 5, Rīgā. Apspriedē tiks skatīti jautājumi saistībā ar kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma veikšanu par kūlas ugunsgrēkiem iespējām Latvijā un Lietuvā. Ieinteresētās personas var pieteikt savu dalību apspriedei sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: pvn@vugd.gov.lv, līdz 2018.gada 26.janvārim (ieskaitot) ar norādi: “Pieteikums apspriedei par pētījuma veikšanu”.

Apspriedes gaita tiks protokolēta apspriedes protokolā, kas 3 dienu laikā pēc apspriedes tiks publicēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnē: www.vugd.gov.lv.  

Papildus jautājumus varat sūtīt uz e-pastu: pvn@vugd.gov.lv. 

 

 

Iepirkuma dokumenti: