Plānotie iepirkumi 2018.gadāPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iepirkumu plānu 2018.gadam var apskatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.